Supervisionsgruppe til specialistgodkendelse

Printvenlig version

Supervisionsgruppe for psykologer:

I foråret 2015 påtænker jeg at starte en supervisionsgruppe med henblik på specialistgodkendelse.

Supervisionen vil foregå over 10 hele dage (8.30-15.30) og tælle som

  • 60 timers supervision til specialistgodkendelse

Denne supervisionsgruppe henvender sig primært til psykologer, der arbejder indenfor det sundhedspsykologiske felt som fx Kræftens Bekæmpelse, sygehuse eller sundhedsforanstaltninger i kommuner. Jeg har stor viden og erfaring indenfor netop disse områder. Andre interesserede er dog også meget velkomne. Ring evt. og hør om det er noget for dig.

Supervisionen tager udgangspunkt i deltagernes medbragte sager, dilemmaer og problemstillinger. Vi arbejder ud fra flere teoretiske og metodiske orienteringer: Primært systemisk, narrativ og eksistentialistisk teori og metode.

Vi vil arbejde med træning i systemisk-narrativ interviewmetodik og træning i reflekterende teamarbejde, narrativ bevidning samt videosupervision, såfremt der er interesse for dette.
Udover at supervisere vil jeg sørge for relevante oplæg udfra deltagernes særlige ønsker og interesser samt relevante øvelser.
Der vil også blive inddraget relevant litteratur.

Antal deltagere:  Max 6 deltagere

Datoer: Endnu ikke fastlagt - ring evt. og hør nærmere.
 

Pris:  Kr. 25.000,- i én rate
Prisen inkluderer kursusafgift men ikke forplejning ud over kaffe/te.
 
Tilmelding: På mail info@hanneryborg.dk

Information: Tlf. 26 22 56 86 eller info@hanneryborg.dk

Sted:
Supervisionen foregår enten i SK Sundhedscenter, Bækkeskovvej 4, 2665 Vallensbæk eller på Egeskovvej 47, 2665 Vallensbæk.


Supervisor:
Autoriseret psykolog Hanne Ryborg Dreier, specialist i Sundhedspsykologi.

Superviserer aktuelt psykologer og socialrådgivere i Kræftens Bekæmpelse i Roskilde samt en gruppe praksis læger.

Har superviseret psykologer individuelt og i gruppe, fx. i Vordinborg Kommune, Rigshospitalet, Roskilde sygehus, Næstved sygehus, Køge Sygehus.

Ansat gennem 13 år i Kræftens Bekæmpelse, dels i rådgivningscentre og dels på Kræftlinjen.

Ansat i 10 år i Finsencentret, center for medicinsk kræftbehandling på Rigshospitalet. Har her foretaget patient/pårørende arbejde, supervision individuelt/i gruppe og afholdt kurser - fx kommunikationstræningskurser.

Har specialiseret sig i supervisionsmetodik i kollegagrupper i komplekse kontekster og under vilkår, der ikke altid er optimale.

Arbejder som privatpraktiserende psykolog i virksomheden 'Ryborg. Terapi, supervision og kompetenceudvikling'. Har overenskomst med den offentlige sygesikring. Arbejder også for Falck Healthcare, Falch Erhverv samt forsikringsselskaber.