Relationelle Kompetencer

Jeg har i forbindelse med min ansættelse i Finsencentret, Rigshospitalet, forestået et delprojekt i forskningsprojektet ´Relationelle Kompetencer´: ´Supervision og uddannelse af yngre læger, der arbejder med kræftpatienter i intensiv behandling´.

Projektet er delvist financeret af Kræftens Bekæmpelse og indeholder 5 delprojekter, der foregik på 5 forskellige afdelinger på Rigshospitalet i perioden maj 2009 – maj 2011.

Jeg har i mit delprojekt sammenlignet forskellige metoder til kommunikativ uddannelse af læger, der arbejder med svært syge patienter og pårørende. Formålet var, at undersøge med hvilken læringsmetode man bedst kan kvalificere den yngre læge til at forestå de svære samtaler qua at styrke hans/hendes evne til mentalisering. Jeg inddrog 3 forskellige supervisions- og undervisningstilbud, som hver især rettede sig mod at styrke lægernes mentaliseringsevne. Jeg så på styrker og svagheder i de enkelte interventioner, samt implikationer for indførelse i lægernes travle hverdagspraksis på en hospitalsafdeling.

I forbindelse med projektet har jeg udviklet en undervisnings- og supervisionsmetode, som jeg kalder ´Mentaliseringsbaseret supervisions-undervisning´.

De andre delprojekter i forskningsprojektet blev varetaget af Anders Korsgaard, chefpsykolog, Krisepsykologisk Enhed, Rigshospitalet; Svend Åge Madsen, chefpsykolog for Enhed for Psykologi, pædagogik og socialrådgivning, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet; Christian Busch, præst på Rigshospitalet, Linda Svenstrup Munk, kommunikationsrådgiver + Jette Seidelin, afdelingslæge, gynækologisk klinik, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet.

Rapport med undersøgelsens resultater + 5 forskellige manualer er trykt og kan udskrives her fra siden.
Den 6/12 2011 blev der på Righospitalet afholdt konferencedag, hvor projektets resultater blev præsenteret.

Relationelle kompetencer

Invitation Relationelle kompetencer

Manual delprojekt

 

Kontakt

Jeg kan kun kontaktes telefonisk tirsdag - torsdag på tlf. 26225686 kl. 16-16.30. Læg evt. en besked eller send en sms, hvis ikke jeg er til at træffe og jeg vil kontakte dig enten på sms eller mail indenfor 2-3 hverdage. 

 

Mine konsultationstider til individuel samtale ligger tirsdag til torsdag ml. 8.00 og 12.30. Mine supervisionstider ligger samme dage om eftermiddagen. 

 

INGEN VENTETID TIL OPTAGELSE TIL DET TERAPEUTISKE GRUPPEKURSUS 'STÅ STÆRKERE - VÆR STÆRKERE' - KONTAKT MIG NU PÅ SMS EL MAIL.