Tilskud gennem henvisning fra lægen

Du kan med en henvisning fra egen læge få tilskud til psykologbehandling, hvis du tilhører en af nedenstående personkredse:

  • Røveri-, volds og voldtægtsofre.
  • Trafik- og ulykkesofre.
  • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
  • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
  • Pårørende ved dødsfald.
  • Personer, der har forsøgt selvmord.
  • Kvinder, der som følge af misdannelser eller lignende ved barnet får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
  • Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
  • Personer med let til moderat depression.
  • Personer med let til moderat angstlidelse – herunder OCD. 

Vigtig at nævne er, at du ikke automatisk kan få en henvisning, hvis du har været udsat for en eller flere af de anførte hændelser. Din læge skal skønne, at du befinder dig i en krise, som er udløst af det, du har været udsat for.

Lægen kan som udgangspunkt henvise dig til psykologhjælp inden 6 måneder efter den begivenhed, der er grunden til, at du ønsker psykologhjælp.

Henvisning kan dog også udstedes senere og skal i alle tilfælde udstedes senest 12 måneder efter den udløsende begivenhed. Tidsbegrænsningen gælder dog ikke i forbindelse med incest/seksuelle overgreb eller depression.

Hvis du har været udsat for flere hændelser, giver hver hændelse mulighed for tilskud til psykologbehandling efter samme retningslinjer.

En henvisning giver ret til max. 12 samtaler. Dog kan depressive og angste opnå 2 x 12 samtaler.

Der er en egenbetaling på samtalerne: Første samtale koster 417 og de efterfølgende 347,71. 

Sygesikringen 'danmark' giver også tilskud til psykologbehandling. 

DER ER PT. LUKKET FOR INDTAG AF KLIENTER HENVIST MED ANGST

Kontakt

Jeg kan kontaktes tirsdag - torsdag på tlf. 26225686 kl. 16-16.30. Læg evt. en besked eller send en sms, hvis ikke jeg er til at træffe og jeg vil kontakte dig enten på sms eller mail indenfor 2 hverdag.