Mentaliseringsbaseret supervision

Dette tilbud er en kombination af undervisning og supervision. Supervisionen tager udgangspunkt i konkrete, aktuelle episoder fra arbejdslivet og indeholder formidling af psykologisk teori og metode.

Forløbet kan tilrettes arbejdspladsens behov - fx hver 14. dag i alt 7 gange á 1-1½ time.

Formålet er, at lægen bliver kompetent til og bevidst om mentalisering: At mentalisere vil sige, at man på én og samme tid er opmærksom på, hvad der foregår i ens eget sind og i den andens sind. Evnen til at mentalisere gør os i stand til at forstå andres adfærd og regne ud, hvorfor andre tænker, føler og gør, som de gør.

Når alt i en samtale går godt, kan lægen klare sig med sin intuitive mentalisering. Der er først brug for at mentalisere bevidst og eksplicit, når lægen støder på vanskeligheder i relationen. Situationer, hvor lægen selv kommer i affekt dvs. bliver irriteret, berørt, føler sig truet eller stresset, svækkes hans evne til mentalisering.

I lægens hverdagspraksis er der et stort element af humanistisk omsorg, og her kan det være en hjælp at benytte sig af den mentaliseringsbaserede tilgang. Lægen har en stor del af ansvaret for at skabe en konstruktiv dialog. Han må tilstræbe at skabe så nuanceret og korrekt mentalisering som muligt. Han behøver træning i dette og skal selv udsættes for mentalisering – som fx i supervisionen.

Mentalisering er et nyt ord for velkendte fænomener såsom empati, men er en samlet betegnelse for implicitte og eksplicitte fortolkninger af egne og andres handlinger.
Vi lærer alle at mentalisere som børn ved at blive udsat for mentalisering af vores primære omsorgspersoner. Vi har således alle den grundlæggende evne til at mentalisere, men vi anvender den sjældent på bevidst.

Som supervisor styrer jeg ordet, eksplorerer i de ting, der siges, skriver deltagernes input op på et white-board, analyserer sammenhænge og dilemmaer sammen med deltagerne og underviser efter behov. Der kan indgå kortere oplæg – jeg kan spontant levere relevante oplæg eller det kan aftales på forhånd.

Jeg har et indgående kendskab til kommunikation mellem læge/patient, når den er vanskelig fra mine 10 år på Rigshospitalet.

 

Kontakt

Jeg kan kun kontaktes skriftligt via sms eller via mail. Jeg vender tilbage til dig hurtigst muligt og senest indenfor 2-3 hverdage. 

 

Mine konsultationstider til individuel samtale ligger onsdag til fredag ml. 8.45 og 12.30. Mine supervisionstider ligger efter aftale.   

 

INGEN VENTETID FOR KLIENTER DER BETALER SELV. TID MULIG SAMME UGE. 

 

VARIABEL VENTETID TIL KLIENTER, DER ER HENVIST GENNEM EGEN LÆGE.

LIGE NU TIDER TIL PERSONLIGT FREMMØDE: OKTOBER