Supervision af læger

Jeg har mange års erfaring med at supervisere læger fra min ansættelse på Rigshospitalet.

Supervisionen kan tilrettelægges som et individuelt forløb med fokus på lægens behov eller som et gruppesupervisionstilbud i en gruppe på 4-10 deltagere.

Ambulatoriesupervision er et individuelt tilbud til læger, der arbejder på et hospital. Jeg observerer lægen under hans/hendes samtale med patienten og giver efterfølgende feed-back og supervision på hans kommunikation og personlige stil. Komfortzonen udfordres.

Gruppesupervisionen er til læger på hospitalsafdelinger, såvel som til læger i almen praksis.

Jeg superviserer også gerne alment praktiserende læger og speciallæger individuelt.

Endelig har jeg et kursus, hvor lægen coaches af mig, mens han/hun træner de typer samtaler, der er svære for ham/hende.

Kontakt

Jeg kan kun kontaktes telefonisk tirsdag - torsdag på tlf. 26225686 kl. 16-16.30. Læg evt. en besked eller send en sms, hvis ikke jeg er til at træffe og jeg vil kontakte dig enten på sms eller mail indenfor 2-3 hverdage. 

 

Mine konsultationstider til individuel samtale ligger tirsdag til torsdag ml. 8.00 og 12.30. Mine supervisionstider ligger samme dage om eftermiddagen. 

 

INGEN VENTETID TIL OPTAGELSE TIL DET TERAPEUTISKE GRUPPEKURSUS 'STÅ STÆRKERE - VÆR STÆRKERE' - KONTAKT MIG NU PÅ SMS EL MAIL.