Supervision på arbejdspladsen

Supervision på arbejdspladsen er en rigtig brugbar læringsmetode, hvor medarbejderens reflektion øges og stimuleres, hvilket medfører øget kompetence.

Formålet med supervisionen er, at vi bliver mere bevidste om de måder, vi udfører arbejdet på, således at vi bedre kan udnytte vores styrker.

Supervisionsgruppen er at sammenligne med et værksted, hvor man i fællesskab udforsker ideer og eksperimenterer med alternative handlemuligheder. Man går ikke til supervision, fordi man ’ikke ved nok’, men fordi man gerne vil ’vide mere’.

Supervisionsgruppen er et forum for fordybelse og som sådan en modkultur til dagligdagens travlhed. Genstanden for supervisionen er konkrete, aktuelle episoder fra arbejdslivet.

Det er supervisors opgave at sikre, at supervisionen ikke grænser til terapi – dette udelukker dog ikke, at vi af og til kan inddrage personlige aspekter. Dette kan aftales på forhånd.