Kommunikationstræning

En kursusdag med kommunikationstræning består indledningsvist af et par timers undervisning i den svære samtale set ud fra kommunikationsteorier og teorien om mentalisering. Herefter følger træning med en skuespiller efterfulgt af feedback fra skuespilleren, psykologen og kollegagruppen. Det optimale deltagerantal er 6-10 deltagere – tryghed er vigtig, når man træner og derfor skal gruppen helst ikke være for stor.

Denne kursusdag ligner et ofte anvendt tilbud til post graduat kommunikationstræning af læger. Men hvor der her ofte opstilles bestemte modeller for ’rigtig’ kommunikation og trænes overfor generelle typer svære samtaler, beder jeg i dette kursustilbud lægen om at medbringe eksempler på egne vanskelige samtaler, som kan trænes. Formålet i dette kursus er at udvikle en større grad af samspils-sensitivitet, således at lægen oplever en forbedret kontakt med patienten og får praksisnære ideer og redskaber til en kommunikation, der glider lettere.

Lægen instruerer selv skuespilleren, således at hun giver de rette udfordringer og imiterer patienten bedst muligt. Hele ideen med dette er, at give lægen mulighed for at træne lige præcis den type kontakt han/hun finder allermest udfordrende og dilemmafyldt. Lægen sætter således sit eget mål for sin læring og vil få feedback på sin personlige kommunikationsstil.

 

Kontakt

Jeg kan kun kontaktes telefonisk tirsdag - torsdag på tlf. 26225686 kl. 16-16.30. Læg evt. en besked eller send en sms, hvis ikke jeg er til at træffe og jeg vil kontakte dig enten på sms eller mail indenfor 2-3 hverdage. 

 

Mine konsultationstider til individuel samtale ligger tirsdag til torsdag ml. 8.00 og 12.30. Mine supervisionstider ligger samme dage om eftermiddagen. 

 

INGEN VENTETID TIL OPTAGELSE TIL DET TERAPEUTISKE GRUPPEKURSUS 'STÅ STÆRKERE - VÆR STÆRKERE' - KONTAKT MIG NU PÅ SMS EL MAIL.