Velkommen som klient hos Psykolog Hanne Ryborg – Persondatapolitikken på klinikken - CVR-NR 33288662 

I forbindelse med EU’s persondataforordning skal jeg meddele dig, at det i forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er nødvendigt, at jeg noterer, opbevarer og behandler oplysninger om dig. Ifølge loven skal jeg oplyse følgende:

Indsamling af oplysninger

Jeg indsamler oplysninger om dig, opretter dig som klient i mit system og sikrer mig hver gang du møder op, at du er den rette person.

Hvilken type information indsamles fra dig?

Jeg indsamler de informationer om dig, som er relevante, nødvendige og naturligvis korrekte.  
Det er: Navn, adresse, cpr-nummer, telefonnummer, hvis relevant din forsikringsordning, henvisningen fra din læge og jeg optager journalnoter løbende under vores forløb.

Jeg har efter Sundhedsloven tavshedspligt om dine helbredsoplysninger og andre følsomme forhold. Videregivelse af oplysninger udenfor klinikken må kun ske med dit samtykke.

Formål

Formålet med indsamlingen er at løse min opgave som psykolog for dig. Herunder administrere betaling direkte fra dig eller evt. fra dit forsikringsselskab.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Så få som muligt og kun dem, der har brug for oplysningerne. Jeg videregiver ingen oplysninger uden dit samtykke. 

Hvordan kan du få adgang til at opdatere dine oplysninger?

Du beder om at få en kopi af dine oplysninger/journalnotater. Er der fejl, har du ret til at få disse korrigeret. Der må dog ikke slettes i journaler, men du kan bede om, at der bliver lavet en tilføjelse.

Hvordan kan du sørge for, at vi sletter dem?

Jeg sletter alle oplysninger efter den tidsperiode, der er angivet i lovgivningen. Dette er for nærværende, og siden maj 2018, 5 år for journaler. Oplysninger til behov for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Hvordan opbevarer jeg dem?

Jeg opbevarer alle oplysninger ud fra loven (inkl. sikkerhedskopiering og sikkerheds-backup). 

Fortrolighed

Jeg har databehandleraftaler med de af mine samarbejdspartner, hvor det er nødvendigt. Dette for at sikre den størst mulige fortrolighed og sikkerhed for dig.

Overførsel af dine oplysninger uden for Europa?

Nej, jeg opbevarer oplysningerne i sikre systemer i DK og indenfor EU's grænser.

Klage

Klage over min behandling af dine personoplysninger kan indgives til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
www.datatilsynet.dk

 

 

 

 

Kontakt

Jeg kan kontaktes mandag - fredag på tlf. 26225686 kl. 16-17. Læg evt. en besked eller send en sms, hvis ikke jeg er til at træffe.