Persondatapolitik: 

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan jeg indsamler og bruger de personoplysninger som jeg modtager fra dig som klient eller fra 3. tredjemand om dig.

Denne datapolitik informerer dig om dine rettigheder, når jeg behandler dine personoplysninger. Den informerer dig også om, hvordan jeg indsamler, behandler og videregiver dine personoplysninger. 

Kontaktoplysninger om den dataansvarlige:

Psykolog Hanne Ryborg v/ Hanne Ryborg Dreier

SK Sundhedscenter, Bækkeskovvej 4, 2665 Vallensbæk Strand

Cvr.Nr 33288662

Formålet

I forbindelse med EU’s persondataforordning skal jeg meddele dig, at det i forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er nødvendigt, at jeg noterer, opbevarer og behandler oplysninger om dig.

Formålet med indsamling, behandling og evt. videregivelse af dine personlige oplysninger er, at 

1. Kunne give dig den aftalte behandling.

2. Håndtere din betaling for dine behandlinger, herunder også afregning med sygesikringen. 

3. Indhente og videregive nogle af dine helbredsoplsyninger til dig og til andre sundhedspersoner, som lovligt kan indsamle dine helbredsoplysninger. 

4. Videregive oplysninger til forsikringsselskaber og sygesikringen 'Danmark' 

Ifølge loven skal jeg oplyse følgende:

Indsamling af personoplysninger

Personoplysninger er oplysninger, der kan henføres til dig som person.

Jeg indsamler personoplysninger om dig, for at kunne opfylde vores aftale om behandling af dig. 

Jeg indsamler de oplysninger dit sygesikringskort indeholder, herunder navn, adresse, alder, køn, cpr-nr og oplysninger om egen læge. Jeg indsamler også din mailadresse og dit telefonnummer, så jeg kan kontakte dig og sende dig en besked om dine aftaler hos mig.

Jeg opretter dig som klient i mit system og sikrer mig hver gang, du møder op, at du er den rette person via dit sygesikringskort og de første gange, indtil jeg med sikkerhed kan fastslå at du er dig, bedes du sige dit navn og cpr-nr. 

Jeg indsamler dit cpr-nr for at kunne hente din henvisning fra din læge, indberette dine regninger til den offentlige sygesikring og Sygeforsikringen 'Danmark'  samt for at kunne afregne med dit forsikringsselskab. 

Jeg nedfælder løbende journalnotater under vores forløb. 

Jeg indsamler og behandler dine helbredsoplysninger efter reglen i databeskyttelseslovens § 7 stk. 3. Det gør jeg, fordi jeg er underlagt tavshedspligt jf. sundhedslovens regler herom. Videregivelse af oplysninger udenfor klinikken må kun ske med dit samtykke.

Jeg indsamler og behandler de nødvendige oplysninger om dit helbred, som du giver mig. Jeg indsamler og behandler og helbredsoplysninger om dig, som jeg får via behandlingen af dig. 

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Så få som muligt og kun dem, der har brug for oplysningerne. Jeg videregiver ingen oplysninger uden dit samtykke. 

Hvordan kan du få adgang til at opdatere dine oplysninger?

Du beder om at få en kopi af dine oplysninger/journalnotater. Er der fejl i disse, har du ret til at få disse korrigeret. Der må dog ikke slettes i journaler, men du kan bede om, at der bliver lavet en tilføjelse.

Hvordan kan du sørge for, at vi sletter dem?

Jeg sletter alle oplysninger efter den tidsperiode, der er angivet i lovgivningen. Dette er for nærværende, og siden maj 2018, 5 år for journaler. Oplysninger til behov for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Hvordan opbevarer jeg dem?

Jeg opbevarer alle oplysninger ud fra loven. Jeg har etableret og vedligeholder passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger således, at dine personoplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommende tredjemands kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med persondatalovgivningen.  

Fortrolighed

Jeg har databehandleraftaler med de af mine samarbejdspartner, hvor det er nødvendigt. Dette for at sikre den størst mulige fortrolighed og sikkerhed for dig.

Overførsel af dine oplysninger uden for Europa?

Nej, jeg opbevarer oplysningerne i sikre systemer i DK og indenfor EU's grænser.

Klage

Klage over min behandling af dine personoplysninger kan indgives til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
www.datatilsynet.dk

Kontakt

Jeg kan kun kontaktes skriftligt via sms eller via mail. Jeg vender tilbage til dig hurtigst muligt og senest indenfor 2-3 hverdage. 

 

Mine konsultationstider til individuel samtale ligger onsdag til fredag ml. 8.45 og 12.30. Mine supervisionstider ligger efter aftale.   

 

INGEN VENTETID FOR KLIENTER DER BETALER SELV. TID MULIG SAMME UGE. 

 

VARIABEL VENTETID TIL KLIENTER, DER ER HENVIST GENNEM EGEN LÆGE.

LIGE NU TIDER TIL PERSONLIGT FREMMØDE: OKTOBER